Piołun

Maciej Połynko/Piołun (Lublin)

obszar: sztuka audiowizualna, muzyka elektroakustyczna i improwizowana, field recording, spektakle teatralne
współpracuje z: Teatr Maat Projekt
współtworzy: Bob van Beton, Tadeusz Cieślak Trio
współzałożyciel: Centrum Badania Możliwości
ważniejsze wystawy: MOCAK/Kraków, Galeria Labirynt/Lublin, Galeria Tworzę Się/Szczecin, Muzeum Częstochowskie, Pracownia Sztuki Zaangażowanej Rewiry
wyróżnienia: stypendium MKiDN (2012), stypendium Prezydenta Miasta Lublin (2016)
maciejpolynko.bandcamp.com/releases

 

Maciej Połynko/Piołun (Lublin)

area: audio-visual arts, electroacoustic and improvised music, field recording, theatre plays
cooperates with: Teatr Maat Projekt
co-authors: Bob van Beton, Tadeusz Cieślak Trio
co-founder of: Centrum Badania Możliwości
relevant exhibitions: MOCAK/Kraków, Galeria Labirynt/Lublin, Galeria Tworzę Się/Szczecin, Muzeum Częstochowskie, Pracownia Sztuki Zaangażowanej Rewiry (Studio of Socially Engaged Art “Rewiry”)
distinctions: scholarship of the Ministry of Culture and National Heritage MKiDN (2012), scholarship of the Mayor of Lublin City (2016)
maciejpolynko.bandcamp.com/releases